Dziś w Sali Rajców obyło się wyjątkowego wydarzenie – obchody 65-lecia Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W uroczystości wziął udział Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Wojciechem Kasprzykiem, którzy osobiście uczcili tych niezwykłych ludzi.

Starosta Bolesławiecki w swoim przemówieniu podkreślił, jak istotna jest rola Honorowych Dawców Krwi w ratowaniu życia wielu osób. Przypomnijmy, że dzięki zaangażowaniu Powiatu Bolesławieckiego, Gmin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstaje stacjonarny punkt krwiodawstwa na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy Alei Tysiąclecia. Projekt ten otrzymał znaczne wsparcie finansowe od Powiatu Bolesławieckiego w wysokości 50 tysięcy złotych.

W trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć momentu wręczenia zasłużonym dawcom wyjątkowych odznaczeń HDK-PCK „Zasłużony dla zdrowia narodu”. Oprócz honorowych odznaczeń, zostały wręczone pamiątkowe medale jubileuszowe, w gronie wyróżnionych był Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.