Piękna uroczystość miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym Bolesławcu, gdzie Szkoły przy ul. Dolne Młyny obchodziły swoje 60-lecie istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówień Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego Mirosława Sakowskiego oraz zaproszonych gości.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wygłosił przemówienie podkreślające znaczenie edukacji oraz roli, jaką odgrywa szkoła w życiu mieszkańców powiatu.
Podczas uroczystości zostały również wręczone pamiątkowe statuetki z tytułem „Przyjaciel Szkoły” dla wyjątkowych osób, które wspierają i pomagają w realizacji działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. Wydarzenie to było okazją do wspomnień oraz podsumowań dotychczasowego dorobku placówki. Jubileuszowa gala cieszyła się dużym zainteresowanie przybyłych absolwentów szkoły oraz zaproszonych gości.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom, absolwentom oraz pracownikom szkoły dalszych sukcesów, nieustającej pasji do nauki i wychowania, a także niezmiennie silnej więzi wśród społeczności szkolnej.