W ostatni weekend miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w świecie kultury bośniackiej w Polsce. Zespół Śpiewaczy Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół obchodził swoje 10-lecie istnienia, co zostało uroczyście uczczone w Kinie Forum.

Jubileusz 10-lecia był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć zespołu. W sali Kina Forum zgromadziła się liczna publiczność, która entuzjastycznie przyjęła koncert jubileuszowy. Na scenie zaprezentowano wiele tradycyjnych utworów bośniackich w różnych aranżacjach.

Podczas wydarzenia nie mogło oczywiście zabraknąć podziękowań i życzeń od zaproszonych gości. Obecni na uroczystości byli zarówno przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, instytucji, a także zaprzyjaźnione zespoły oraz sympatycy Stowarzyszenia. W swoich przemówieniach podkreślili znaczenie pracy zespołu w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego .

Jubileusz 10-lecia Zespołu Śpiewaczego Stowarzyszenia był nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planami na przyszłość. Zespół ma nadzieję kontynuować swoją działalność i przekazywać bośniackie pieśni kolejnym pokoleniom, nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Zespół Śpiewaczy Stowarzyszenia od 10 lat angażuje się w promocję i zachowanie kultury Bośni i Hercegowiny w Polsce. Jubileusz to doskonała okazja do podziękowania za ich pracę oraz życzenia dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że zespół będzie kontynuował swoją działalność i będzie nadal przyczyniał się do wzmacniania więzi między dwoma krajami i kulturami.