23 czerwca w sali kina „Forum” w Bolesławcu odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku.
Nagrody przyznano w kategoriach: działalność społeczna, sport, nauka oraz kultura.
Jednostki powiatowe również w tym roku zdobyły to wyjątkowe wyróżnienie.

W kategorii nauka nagrody otrzymali: II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu od wielu lat promuje miasto Bolesławiec poprzez udział uczniów w konkursach ogólnopolskich, udział szkoły w projektach europejskich oraz współpracę z wieloma instytucjami, np. Ministerstwem Obrony Narodowej, wojskowymi uczelniami wyższymi, Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w Warszawie. W 2021 roku Liceum zostało zakwalifikowane do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Cyber Mil z Klasą”, co pozwoliło tworzyć klasę o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne. 28 maja 2021 roku w szkole odbyła się Ogólnopolska Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące, będąca finałem działania „Całościowy Rozwój Szkoły” w ramach Programu „Szkoła Ucząca się”.

oraz Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu.

W ogólnopolskim rankingu Perspektyw w kategorii „Najlepsze technika” – Technikum nr 5 otrzymało srebrną tarczę. W Rankingu Wojewódzkich Techników 2021 – Dolnośląskie, zostało skalsyfikowane na 9 miejscu – to najwyższa lokata szkół ponadpodstawowych w Bolesławcu. W 2021 roku uczniowie Szkoły odnosili znaczące sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach wiedzy i zawodach sportowych na szczeblu krajowym: IV miejsce ucznia Szkoły w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, VI miejsce reprezentacji Szkoły w Ogólnopolskich Zawodach w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

W kategorii kultura – Młodzieżowy Dom Kultury im. S. Wyspiańskiego w Bolesławcu.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu w roku 2021, reprezentował miasto Bolesławiec w licznych konkursach, koncertach i spektaklach. Brał także udział w polsko-niemieckim projekcie „Dolny Śląsk wczoraj-dziś jutro”, który zakończył się wystawą prac w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki oraz muzeum w Krobnitz w Niemczech. Pracownia wokalna wzięła udział w polsko-czeskim projekcie „Wokalne spotkania”, efektem czego były koncerty w Bolesławcu i w Prerovie w Czechach. Prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury pracownie plastyczne, pracownia wokalna, pracownie teatralne oraz pracownia brydża sportowego mogą pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi w 2021 roku.

Kategoria sport – Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec przy Powiatowym Zespole Szkół  i Placówek Specjalnych.

Klub może się pochwalić wieloma osiągnięciami uzyskanymi w 2021 roku. Zawodnicy klubu zdobywali złote, srebrne i brązowe medale na Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, Ogólnopolskim Mityngu Trójboju Siłowego, XX Dolnośląskim Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych, XV Dolnośląskim Mityngu w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych, XVIII Dolnośląskim Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, XI Dolnośląskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Klub zorganizował 12 turniejów dolnośląskich olimpiad specjalnych w następujących dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy.

Nagroda Honorowa dla Fundacji Wspierajmy Zdrowie działająca przy Szpitalu Św. Łukasza w Bolesławcu.

Działająca przy bolesławieckim szpitalu Św. Łukasza Fundacja Wspierajmy Zdrowie została założona w 2007 roku. Jej głównym celem jest realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Swoją misję Fundacja realizuje między innymi poprzez zakupy sprzętu medycznego, wsparcie finansowe, organizację i inicjowanie spotkań oraz szkoleń związanych z profilaktyką i zdrowiem. Fundacja Wspierajmy Zdrowie jest organizacją skupiającą osoby, którym zależy na zdrowiu mieszkańców powiatu bolesławieckiego. W 2021 roku Fundacja współorganizowała koncert „Miejcie nadzieję”, który wyrażał wdzięczność za trud i poświęcenie wszystkim osobom walczącym z wirusem SARS–CoV–2 na pierwszej linii frontu.

Serdeczne gratulacje .