kadeci przed bolesławiecką komendą policji

JESTEŚ ABSOLWENTEM SZKOŁY ŚREDNIEJ I ZASTANAWIASZ SIĘ CO DALEJ. PRZYJDŹ NA DZIEŃ OTWARTY DO BOLESŁAWIECKIEJ KOMENDY I DOWIEDZ SIĘ, JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza osoby zainteresowane służą w Policji na dzień otwartych drzwi, który odbędzie się w dniu 14 czerwca w godzinach 10.00 – 18.00 przy ulicy Modłowej 3.

Skończyłeś szkołę średnią i zastanawiasz się co dalej robić. Być może Policja to Twoja przyszłość. Przyjdź na dzień otwarty 14 czerwca w godzinach 10.00 – 18.00 do komendy przy ulicy Modłowej 3 i dowiedz się więcej na temat służby w Policji, a także jak zostać bolesławieckim policjantem. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego z Zespołem Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 216 lub 217.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 31 marca 2023 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (orygninał do wglądu);

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

 • 3 lipca 2023 r.
 • 23 sierpnia 2023 r.
 • 27 października 2023 r.
 • 28 grudnia 2023 r.