Pod patronatem Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka, odbyła się IX edycja Szpikolady w Mundurze zrealizowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, przedstawicieli Fundacji DKMS, Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu, Państwową Straż Pożarną w Bolesławcu, 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bolesławcu. Wydarzenie, miało na celu promowanie idei honorowego oddawania szpiku oraz poszerzenie wiedzy uczniów i mieszkańców miasta i powiatu na temat chorób krwi i znaczenia krwiodawstwa dla procesu leczenia tych chorób.

Jednym z najważniejszych elementów Szpikolady była rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Organizatorzy zadbali o to, żeby wszyscy zainteresowani mieli możliwość dołączenia do Rejestru Dawców Szpiku. Ta inicjatywa, która od wielu lat jest integralną częścią wydarzenia, ma na celu zwiększenie szans na znalezienie odpowiedniego dawcy dla chorych osób.

Nie tylko dawcom szpiku poświęcono uwagę podczas Szpikolady w Mundurze. W ramach wielobarwnego programu imprezy odbyły się również pokazy służb mundurowych. Funkcjonariusze policji, strażacy oraz żołnierze prezentowali swoje umiejętności i zaprezentowali bardzo konkretne aspekty swojej pracy. Ta część wydarzenia miała na celu nie tylko pokazanie pracy mundurowych, ale również promowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej.

Dzięki takim wydarzeniom jak Szpikolada w Mundurze, mamy szansę nie tylko wesprzeć chorych potrzebujących przeszczepu szpiku, ale również zrozumieć i docenić pracę służb mundurowych. To wydarzenie jest inspiracją dla wszystkich i udowadnia, że działając wspólnie, możemy osiągnąć wielkie rzeczy.