IX Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem to coroczne wydarzenie organizowane przez Bolesławiecki Klub Amazonek, które i tym razem odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, będących w dyspozycji Powiatu Bolesławieckiego.
Głównym celem tego wydarzenia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem raka oraz promowanie profilaktyki i wczesnego wykrywania tej choroby.

Jednym z głównych punktów programu był przemarsz ulicami Bolesławca, w którym wzięły udział Amazonki z różnych miejscowości, takich jak Bolesławiec, Wrocław, Legnica, Świdnica, a także zaproszeni goście. Przemarsz ten miał na celu przede wszystkim podkreślenie jedności w walce z rakiem oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na tę ważną kwestię.

Podczas Dnia Walki z Rakiem odbyły się również interesujące wykłady w Teatrze Starym w Bolesławcu. Jednym z prelegentów był dyrektor Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu – Kamil Barczyk, kolejnym wykładem był referat dr n. med. Janiny Słobodzian-Rakowskiej.

W ramach uroczystości w teatrze miały również miejsce muzyczne występy dzieci i młodzieży z pracowni Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu

Całe wydarzenie IX Bolesławieckiego Dnia Walki z Rakiem było nie tylko okazją do wsparcia osób zmagających się z tą chorobą oraz ich bliskich, ale także istotnym momentem edukacyjnym dla społeczeństwa. Bolesławiecki Klub Amazonek, przy wsparciu lokalnych władz i organizacji, postawiło sobie za zadanie podniesienie świadomości społeczeństwa na temat raka oraz zachęcenie do regularnych badań profilaktycznych.