Inwestycje w Powiecie Bolesławieckim
Inwestycje w Powiecie Bolesławieckim

Ponad 138 mln zł, to wartość planowanych inwestycji w Powiecie Bolesławieckim w roku 2021 i najbliższych trzech latach. Powiat Bolesławiecki uzyskał dofinansowania na wiele inwestycji. Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 i latach kolejnych zostały przedstawione przez Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka podczas konferencji prasowej z udziałem lokalnych i regionalnych mediów.

Z trzech złożonych przez Powiat Bolesławiecki projektów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg aż dwa uzyskały pozytywną opinię – remont dróg powiatowych nr 2308D przy ul. Żeromskiego i 2309D przy ul. Łasickiej w Bolesławcu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice – Otok o łącznej wartości dofinansowania 4 480 000,00 zł.

Powiat Bolesławiecki realizuje projekt pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW nr 297”

– Najważniejszym zadaniem jest droga o znaczeniu obronnym, czyli dwa mosty na rzece Bóbr i tzw. obwodnica miejscowości Trzebień, wartość tego zadania to ponad 117 mln zł. Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy. Środki na planowaną inwestycję pochodzą z Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg – mówił Starosta Tomasz Gabrysiak.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane są cztery inwestycje.

– Są to duże zadania szkolne, ale nie tylko. Największe zadanie to koszt 2,5 mln zł, które obejmie budowę kompleksu boisk przy I LO, ale również modernizacje i remonty w innych placówkach szkolnych – mówił Starosta.

Zadania szkolne obejmują również przebudowę Bursy Szkolnej w Bolesławcu, których planowana wartość to 500 000,00 zł oraz przebudowę terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu o wartości 873 450,00 zł.

Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D, tj. ul. Lubańska z ul. Garncarską oraz Śluzowa z Leśną i Lubańską to jedno z czterech zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a  rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Każdego roku, dzięki pozyskanym środkom finansowym przy partycypacji gminnych budżetów, możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych, co wiąże się ze znaczącą poprawą stanu bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Powiat Bolesławiecki planuje przebudowę drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzka nr 297 w Bolesławcu, polegającej na budowie ścieżki rowerowej.

W najbliższym czasie planowana jest także realizacja inwestycji takich jak przebudowa drogi powiatowej nr 2270 D w miejscowości Różyniec, przebudowa drogi powiatowej 2291D na odcinku Wartowice – Łaziska, przebudowa drogi powiatowej nr 2323D – ul. Staroszkolna w Bolesławcu.

Wśród planowanych inwestycji są także: dostosowanie budynku głównego Zespołu Szkół Elektronicznych do wymogów p.poż, przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych oraz przebudowa ogrodzenia przy budynku ZSE w Bolesławcu.

Część zadań znajduje się w fazie podpisywania umów z wykonawcami wyłonionymi w ramach przeprowadzonych przetargów.

Prezentacja „NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH”

Inwestycje w Powiecie Bolesławieckim
Inwestycje w Powiecie Bolesławieckim