Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej pn. Fundusz Dróg Samorządowych) ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa co rok.

Powiat Bolesławiecki od wielu lat korzysta ze wsparcia finansowego Funduszu i w porozumieniu z gminami stara się realizować zadania drogowe na terenie całego powiatu.

Od 2019 roku trwa realizacja największej dotychczas inwestycji w historii Powiatu Bolesławieckiego finansowanej w 100% ze środków Funduszu tj. „Budowy dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297” o wartości 117 467 910,00 zł.

W 2023 roku udało się pozyskać wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2270 D – na odcinku Krzyżowa – Różyniec. 

2. Remont drogi powiatowej Nr 2279D – na odcinku Gierałtów – Godzieszów.

W 2021 roku udało się pozyskać wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań:

Remont dróg powiatowych Nr 2308D – ul. Żeromskiego i 2309D – ul. Łasicka w Bolesławcu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D  relacji Bożejowice – Otok

Przebudowa drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęsław – Ławszowa

W 2020 roku udało się pozyskać wsparcie ze środków Funduszu w wysokości 80% wartości na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D w miejscowości Wierzbowa

W 2020 roku kontynuowane jest również zadanie rozpoczęte w ubiegłym roku pn.

Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu