Nazwa zadania: „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego”

Termin realizacji: do 15 marca 202 roku

Wartość zadania: 5 528 417,68 zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: 4 250 000  zł,

Powiat Bolesławiecki: 1 278 417,68 zł

Wykonawcy:

Dokumentacja projektowa: „Ałykow” Krzysztof Ałykow, ul. Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań

Roboty Budowlane:Monumentum Sp. z o.o.”, ul. Tarnobrzeska 2/2, 53-404 Wrocław

Roboty budowlane w zabytkowych budynkach edukacyjnych tj. w Młodzieżowym Domu Kultury, Teatrze Starym i Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu dotyczą modernizacji piwnic, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń edukacyjnych tj. klas i pracowni artystycznych. Zakres robót obejmie wykonanie pionowych oraz poziomych izolacji przeciwwilgociowych, skucie zawilgoconych oraz porażonych pleśniami i grzybami tynków i wykonanie nowych tynków renowacyjnych. Ponadto  odtworzone zostaną tereny zewnętrzne wokół budynków.

Inwestycja pn. „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego” finansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.