Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na “inwestycje bliskie ludziom”. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zasady zostały określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST z późn. zmianami.

W 2020 roku Powiat Bolesławiecki z RFIL otrzymał kwotę dotacji w wysokości 3.623.450,00 zł. i przeznaczył na dofinansowanie następujących zadań:

  1. Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu,
  2. Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu,
  3. Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu,
  4. Bezpieczniej w czasie pandemii – Przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu.

 

W 2021 roku Powiat Bolesławiecki z RFIL otrzymał środki w wysokości 700.000,00 zł
z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w celu przeciwdziałania Covid – 19”.

Łączna uzyskana wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 4.323.450,00 zł