Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu

Nazwa zadania: „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu”

Termin realizacji: do 20 sierpnia 2020 roku

Wartość zadania: 2 553 579,78 zł

Współfinansowanie:

Fundusz Dróg Samorządowych – 1 974 144,00zł,
Gmina Miejska Bolesławiec – 289 717,89 zł
Powiat Bolesławiecki – 289 717,89 zł

Wykonawca: Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej „JAZ”, ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice

Remont objął naprawę płyty mostowej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, wymianę elementów wyposażenia mostu oraz uporządkowanie terenu pod obiektem wraz z reprofilacją skarp. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawą stanu bezpieczeństwa i komfort jazdy.

Przed remontem

W trakcie prac

Zakończona inwestycja

Inwestycja pn. „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.