Nazwa zadania: „Remont dróg powiatowych Nr 2308D – ul. Żeromskiego i 2309D – ul. Łasicka w Bolesławcu”

Termin realizacji: do 13 listopada 2021 roku

Wartość zadania: 1 507 967,70 zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 206 374,16 zł,

Powiat Bolesławiecki – 150 796,77 zł

Gmina Miejska Bolesławiec – 150 796,77 zł

Wykonawca: Firma Drogowo – Budowlana BRUK-BUD S.C., ul. Sienkiewicza 24-26, 59-600 Lwówek Śląski

Przebudowany odcinek drogi w Bolesławcu zapewnia mieszkańcom dostęp do centrum miasta, ośrodków kultury, edukacji i rekreacji oraz dojazd do i z pracy. W/w ulice stanowią również dojazd do jednostki wojskowej w której stacjonują żołnierze US Army. Wyremontowano łącznie 1240 m jezdni oraz  1327 m chodników wraz z włazami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi.

Zdjęcia przed remontem

Zdjęcia po zakończonych pracach 

Inwestycja pn. „Remont dróg powiatowych Nr 2308D – ul. Żeromskiego i 2309D – ul. Łasicka w Bolesławcu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.