Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu

W 2021r. zrealizowano przebudowę skrzyżowania ul. Śluzowej i ul. Leśnej w Bolesławcu:

Termin realizacji: do 06 sierpnia 2021r.

Wartość zadania: 191.866,22 zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 95.933,11 zł,

Gmina Miejska Bolesławiec – 95.933,11 zł.

Wykonawca:

Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch spółka cywilna, ul. Sienkiewicza 24-26, 59-600 Lwówek Śląski.

W ramach przebudowy wykonano wyniesienie tarczy skrzyżowania oraz nowe chodniki i ścieki przykrawężnikowe. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulic Śluzowej z Leśną.

Inwestycja pn. „Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu” finansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Lubańskiej z ul. Garncarską polegające na budowie ronda łączącego obie ulice. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz upłynnienie ruchu drogowego oraz pieszego.

Planowany termin realizacji: 2022r.

Planowana wartość zadania: 1.300.000,00 zł.

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 654.066,89 zł,

Gmina Miejska Bolesławiec – 404.066,89 zł,

Powiat Bolesławiecki – 50.000,00 zł.