Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęsław – Ławszowa”

Termin realizacji: do 17 maja 2022 roku

Wartość zadania: 1 125 879,63  zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 900 703,70 zł,

Gmina Osiecznica – 112 587,96 zł

Powiat Bolesławiecki – 112 587,97 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec 56, 59 – 800 Lubań

Przebudowany został odcinek drogi Przejęsław – Ławszowa na odcinku ok. 1900 mb, o szerokości 5m wraz z obustronnymi poboczami. Inwestycja pozytywnie wpływa na polepszenie  warunków dojazdu do istniejących  zabudowań w m. Ławszowa oraz poprawę bezpieczeństwa i wygody ruchu.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęsław – Ławszowa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.