„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Termin realizacji : do 15 września 2020 roku

Wartość zadania : 1 286 704,97 zł

Współfinansowanie :
Fundusz Dróg Samorządowych – 1 029 363,97 zł
Gmina Miejska Bolesławiec – 1 2 867 , 05 zł
Gmina Bolesławiec – 11 5 803 , 45 zł
Powiat Bolesławiecki – 128 670,50 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec 56, 59 – 800 Lubań

Przebudowany zostanie odcinek drogi Bolesławiec – Stare Jaroszowice o długości 3780 m. Odcinek zyska nową nawierzchnię, przebudowane zostaną pobocza i wyczyszczone przydrożne rowy. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawą stanu bezpieczeństwa i komfort jazdy . Poniżej przebudowywany odcinek sprzed inwestycji.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.