„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinkach Bolesławiec-Bożejowice, Ocice-Gościszów, Gościszów-Mściszów”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinkach Bolesławiec-Bożejowice, Ocice-Gościszów, Gościszów-Mściszów”

Termin realizacji: do 9 października 2020 roku

Wartość zadania: 1 592 232,54 zł

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych – 1 273 786,03 zł,
Gmina Miejska Bolesławiec – 12 419,41 zł,
Gmina Bolesławiec – 102 221,33 zł
Powiat Bolesławiecki – 203 805,77 zł

Wykonawcy:
Lider: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań
Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik, ul. Akacjowa 14a/2, 59-620 Gryfów Śląski
Przebudowane zostały odcinki drogi Bolesławiec-Bożejowice, Ocice-Gościszów, Gościszów-Mściszów o łącznej długości ponad  3860 m. Odcinki zyskały nową nawierzchnię, przebudowane zostały pobocza i wyczyszczone przydrożne rowy. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawą stanu bezpieczeństwa i komfort jazdy. Poniżej przebudowywany odcinek sprzed inwestycji.

Inwestycja została zakończona i podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 27 października 2020r.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinkach Bolesławiec-Bożejowice, Ocice-Gościszów, Gościszów-Mściszów” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.