Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D w miejscowości Wierzbowa

Nazwa zadania : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2272D w miejscowości Wierzbowa”

Termin realizacji: do 20 października 2020 roku

Wartość zadania: 413 526,00  zł

Współfinansowanie:

Fundusz Dróg Samorządowych 330 820,80 zł,
Gmina Gromadka – 55 169,79 zł
Powiat Bolesławiecki – 27 535,41 zł

Wykonawca: Firma Drogowo – Budowlana BRUK-BUD S.C., ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski

Przebudowany zostanie odcinek drogi w miejscowości Wierzbowa w gminie Gromadka o długości 340 m. Odcinek wykonany z kostki granitowej jest obecnie w złym stanie technicznym, zyska nową nawierzchnię, przebudowane zostaną pobocza i wyczyszczone przydrożne rowy.  Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawą stanu bezpieczeństwa i komfort jazdy. Poniżej przebudowywany odcinek sprzed inwestycji.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2272D w miejscowości Wierzbowa” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.