Nazwa zadania: „Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu.”

Termin realizacji: do 5 listopada 2021 roku

Wartość zadania: 2 470 059 zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:  2 039 450 zł,

Powiat Bolesławiecki – 430 609 zł

Wykonawcą robót budowlanych jest firma BUD-ZIEM, Sp. z o.o., ul. Słoneczna 21, 58-125 Pszenno.

W ramach zadania wybudowano kompleks boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, obejmujący bieżnię okólną, boisko wielofunkcyjne wewnątrz bieżni do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, boisko do piłki plażowej z małą trybuną. Powstały także siłownie zewnętrzne i skocznia do skoku w dal. Inwestycja objęła również wymianę oświetlenia boiska, nową infrastrukturę techniczną oraz przebudowę części ogrodzenia terenu.

Zdjęcie sprzed inwestycji:

Boisko w trakcie realizacji:    

Zdjęcie po zakończonych pracach

Inwestycja pn. „Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu” finansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.