Nazwa zadania: „Bezpieczniej w czasie pandemii – przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu”

Termin realizacji: do 31 października 2021 roku

Wartość zadania: 329 259,82 zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 272 832,50  zł,

Powiat Bolesławiecki: 56 427,32 zł

W ramach zadania zmodernizowane zostały pomieszczenia Bursy Szkolnej – pomalowane zostały ściany, położono nowe podłogi, zamontowano nowe grzejniki i oświetlenie. Dodatkowo zakupiono meble do części pokoi, którymi dysponuje Bursa, a także meble i sprzęt AGD do dwóch kuchni. Planowany jest również zakup sprzętu związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. suszarki automatyczne i urządzenia do dezynfekcji.

Inwestycja pn. „Bezpieczniej w czasie pandemii – przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu” finansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.