Trwa przebudowa drogi powiatowej, dawnej drogi wojewódzkiej nr 357, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zebrzydowa.

Inwestycja polega na budowie nowego chodnika w Zebrzydowej na odcinku od istniejącego chodnika do dużego przejazdu kolejowego. W ramach wykonano już: roboty ziemne, mury oporowe typu L, kanał technologiczny oraz konstrukcje chodnika.

W chwili obecnej trwają prace przy galanterii betonowej i przygotowaniu podbudowy pod nawierzchnię chodnika.

W ramach inwestycji wykonano również odwodnienie jezdni oraz wprowadzono dodatkowe przejścia dla pieszych co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych.