W ramach działań Powiatu Bolesławieckiego prowadzonych jest wiele inwestycji. Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki, które ważne są zarówno dla kierowców, rowerzystów jak i pieszych. Mają one na celu zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawić komfort uczestników ruchu. Każdego roku, dzięki pozyskanym przez Powiat Bolesławiecki środkom finansowym oraz przy partycypacji gminnych budżetów, możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych. Oczywistym jest, iż przez czas trwania prac budowlanych występują utrudnienia w ruchu, jednak wierzymy, że mieszkańcy powiatu oraz osoby przyjezdne wykazują się wyrozumiałością i już wkrótce swobodnie wszyscy będą mogli korzystać z nowych nawierzchni drogowych, zarówno na jezdniach jak i chodnikach. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy aktualnie prowadzonych inwestycji drogowych wraz ze zdjęciami z postępów w robotach budowlanych.

1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jeleniogórskiej (przy Leśnym Potoku) w Bolesławcu

Roboty budowlane polegają na przebudowie drogi powiatowej, tj. budowie ścieżki rowerowej przy ul. Jeleniogórskiej i drodze wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu. Długość przebudowywanego odcinka to ok. 285 m. Wartość umowy na wykonanie zadania wynosi 216.825,14 zł, a inwestycja ta będzie współfinansowana przez Gminę Miejską Bolesławiec.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2291D na odcinku Wartowice – Łaziska

Roboty budowlane polegają na przebudowie drogi powiatowej nr 2291D na odcinku Wartowice – Łaziska, o łącznej długości ok. 1 km. Przebudowa polega na wykonaniu poszerzenia oraz nowej nawierzchni jezdni i zjazdów. Wartość umowy na wykonanie zadania wynosi 431.933,57 zł, a inwestycja ta będzie współfinansowana przez Gminę Warta Bolesławiecka.

3. Budowa chodnika w miejscowości Różyniec

Roboty budowlane polegają na przebudowie drogi powiatowej nr 2270D w miejscowości Różyniec – budowa chodnika. Długość przebudowywanego odcinka to ok. 650 m. Wartość umowy na wykonanie zadania wynosi 364.064,26 zł, a inwestycja ta będzie współfinansowana przez Gminę Gromadka.

4. Przebudowa skrzyżowania ul. Lubańskiej z ul. Śluzową w Bolesławcu

Roboty budowalne polegają na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Lubańskiej z ul. Śluzową w miejscowości Bolesławiec – droga powiatowa nr 2273D i 2312D. W zakres przebudowy wchodzi również wykonanie nowych chodników i ścieków przykrawężnikowych. Wartość umowy na wykonanie zadania wynosi 191.866,22 zł, a  inwestycja będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przez Gminę Miejską Bolesławiec.