ul. Armii Krajowej 12, 59 – 700 Bolesławiec

Sekretariat Starosty: 75 732 32 58 / Fax 75 732 32 50

poczta elektroniczna: biuro@powiatboleslawiecki.pl

Biuro Podawcze – Informacja: 75 612 17 00

Strona internetowa: www.powiatboleslawiecki.pl

Biuletyn informacji publicznej: www.bip.powiatboleslawiecki.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: (do wpisania w systemie Epuap) 8us0p4v0fl

Kontakt do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa: WYKAZ TELEFONÓW

NIP Powiatu Bolesławieckiego: 612-182-62-22

A.

Na konto bankowe Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie Nr:

70 2030 0045 1110 0000 0159 6920

wnosi się wpłaty z tytułu:

1/ opłaty komunikacyjnej za: prawo jazdy, rejestrację pojazdu, licencje i koncesje, usunięcie pojazdu na podstawie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

2/ opłaty za kartę wędkarską,

3/ opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

4/ opłaty za wydanie dziennika budowy.

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy:

IBAN PL 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920 SWIFT: PPABPLPKXXX

B.

Na konto bankowe Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Nr:

57 2030 0045 1110 0000 0159 6960

wnosi się wpłaty z tytułu:

1/ wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa,

2/ trwałego zarządu,

wnosi się wpłaty z tytułu:

3/ dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,

4/ wykupu nieruchomości Skarbu Państwa na własność,

5/przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy:

IBAN PL 57 2030 0045 1110 0000 0159 6960 SWIFT: PPABPLPKXXX

C. 

Na konto bankowe Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Nr:

59 1600 1462 1016 7771 8000 0197

1/opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy:

IBAN PL 59 1600 1462 1016 7771 8000 0197  SWIFT: PPABPLPK

D.

Na konto bankowe Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Nr:

02 2030 0045 1110 0000 0159 6980

wnosi się wpłaty z tytułu m.in.:

1/ depozytu, wadium i zabezpieczenia.

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy:

IBAN PL 02 2030 0045 1110 0000 0159 6980 SWIFT: PPABPLPKXXX

E.

Na konto bankowe Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Nr:

23 2030 0045 1110 0000 0383 1870

wnosi się wpłaty z tytułu:

1/ kart parkingowych.

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy:

IBAN PL 23 2030 0045 1110 0000 0383 1870 SWIFT: PPABPLPKXXX

F.

Na konto bankowe Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Nr:

24 1600 1462 1016 7771 8000 0051

wnosi się wpłaty z tytułu:

1/ czynszów dzierżawnych kół łowieckich.

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy:

IBAN PL 24 1600 1462 1016 7771 8000 0051 SWIFT: PPABPLPKXXX

G.

Na konto bankowe Urzędu Miasta Bolesławiec Nr:

98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

wnosi się opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa

Konto bankowe w przypadku dokonywania wpłat z zagranicy:

IBAN PL 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

Numer SWIFT BPKOPLPW