Zarząd Powiatu Bolesławieckiego podaje do publicznej wiadomości informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bolesławieckiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej informacji TUTAJ