Starosta Bolesławiecki, działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości informacje o osobach zakwalifikowanych do przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka, gmina Bolesławiec, oznaczonych jako działki nr: 190/1, 190/2, 190/3.

Więcej informacji pod linkami: