21 kwietnia 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Football Academy Bolesławiec”, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowe turnieje piłkarskie o Puchar Starosty Bolesławieckiego 2022”.
Zgodnie z  art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), każdy w terminie do 04.05.2022r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty, na adres: Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec lub pocztą elektroniczną na adres: j.dudynski@powiatboleslawiecki.pl  (decyduje data wpływu).

OFERTA BIP