3 czerwca 2024 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła uproszczona oferta Bolesławieckiego Klubu Brydżowego, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. XXX Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego.

Zgodnie z  art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy w terminie do 18.06.2024r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty, na adres: Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec lub pocztą elektroniczną na adres: j.dudynski@powiatboleslawiecki.pl (decyduje data wpływu).

Oferta TUTAJ