logotypy

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Tytuł projektu:

Wyścigi na pograniczu Polska-Czechy – poznajemy się przez sport

Nazwa programu:

Program Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Beneficjent FMP:

Powiat Bolesławiecki (www.powiatboleslawiecki.pl)

Partner projektu:

Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.

Opis realizowanego projektu:

Celem projektu była realizacja imprez ukierunkowanych na poznanie mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego, wzmocnienie kontaktów transgranicznych oraz wspomaganie rozwoju współpracy w zakresie promocji i rozwoju turystyki, a także propagowanie wiedzy o obszarze pogranicza, Euroregionie Nysa, powiecie bolesławieckim i Turnovie wśród turystów i mieszkańców obu stron granicy. Projekt zakładał również zachęcenie turystów i mieszkańców do udziału w akcjach promujących aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.
W ramach projektu zorganizowano dwie imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Pierwsza “Gravelowa Jesień. Bory Dolnośląskie 2021” to impreza sportowa promująca ideę kolarstwa, która odbyła się 28 listopada 2021 r.

Kategoria rowerów gravelowych to prężnie rozwijająca się dyscyplina sportu kolarskiego. To alternatywa kolarstwa szosowego na okres kiedy jego uprawianie staje się uciążliwe ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo na drodze. W ramach imprezy zorganizowano  wyścig na dwóch  trasach, w zamkniętej pętli. Pierwsza trasa ok. 11,5 km (krótka pętla dla kryterium leśnego 2021) i druga 50 km (pętla dla dystansu ultramaratonu leśnego 2021). Wyścig przeprowadzony był w różnych kategoriach. W wyścigach łącznie brało udział 150 rowerzystów z Polski i Czech. Zawodnicy otrzymali upominki z logotypami projektowymi i informacją o źródłach finansowania.
Zwycięzcy w kategorii OPEN otrzymali nagrody wykonane z ceramiki bolesławieckiej z motywem rowerowym oraz logotypami projektu.

Drugą imprezą organizowaną w ramach projektu były „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – wyścigi psich zaprzęgów”. W tym sportowym wydarzeniu udział wzięło 200 uczestników z Polski i Czech. Dwudniowe zawody rozpoczęły się 27 listopada 2021 r. na terenie Zamku Kliczków i terenach leśnych przy Zamku, a zakończyły 28 listopada 2021 r. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary na ceramicznej podstawie. Zawodnicy otrzymali również medale i dyplomy pamiątkowe z logotypami projektowymi i informacją o źródłach finansowania.

Cel projektu:
Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

Okres realizacji:

01.05.2020 – 31.12.2021

Wartość realizowanego projektu:

20.300,15

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

Projekt „Wyścigi na pograniczu Polska – Czechy – poznajemy się przez sport” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Projekt „Závody v pohraničí Polsko – Česko – poznáváme se prostřednictvím sportu“ je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Mikroprojektového fondu Euroregionu Nysa.Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020