Informujemy, że sprawami wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, udzielania ochrony międzynarodowej, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej zajmuje się Urząd do Spraw Cudzoziemców. Na stronach urzędu znajduje się instrukcja regulująca kwestie dotyczące pomocy uchodźcom (https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 )

Przyjmowanie ewentualnych uchodźców odbywa się wyłącznie za pośrednictwem urządzonych na granicy punktów recepcyjnych, które zajmują się rozlokowywaniem uchodźców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o zachowanie rozwagi, gdyż działania oddolne mogą prowadzić do chaosu i dezinformacji.