logo

Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącą zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

  1. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – opracowanie TUTAJ
  2. „Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella” – zalecenia TUTAJ

Opracowania te nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).