Informujemy, że parking przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, wyznaczony dla pacjentów punktu szczepień masowych, został zamknięty w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu”.

Pacjenci punktu szczepień masowych mogą parkować na wyznaczonych parkingach, tj.:

– parking przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Tyrankiewiczów 2
w Bolesławcu,

– parking przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Bielska 5 w Bolesławcu.