Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia został odwołany stan zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym, stowarzyszenia, w których  kadencja władz upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub do 30 dni po jego odwołaniu, podlega  przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Z uwagi na powyższe, prosimy stowarzyszenia o bieżącą aktualizację władz stowarzyszenia.