Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że w Wydziale Komunikacji i Transportu wszelkich informacji dotyczących rejestracji pojazdów oraz praw jazdy udzielą Państwu pracownicy dyżurujący w godzinach pracy urzędu pod następującymi numerami telefonów:

– nr 75 612 17 06 – sprawy dotyczące praw jazdy,
– nr 75 612 17 09 – sprawy dotyczące rejestracji pojazdów.