Dziś odbyła się inauguracyjna pierwsza sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego VII kadencji.

Podczas sesji przeprowadzono głosowanie wyboru Starosty Bolesławieckiego, a historyczny wynik wyłonił Tomasza Gabrysiaka, który zdobył aż 19 głosów za. Na stanowisko Wicestarosty wybrano Patryka Hałkę.

Stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego objął Maciej Małkowski, zaś funkcje Pierwszego Wiceprzewodniczącego oraz Drugiego Wiceprzewodniczącego pełnią odpowiednio Bogdan Biernat i Antoni Stec.

Ponadto, wybrano członków Zarządu Powiatu, a funkcje te objęli Alina Zarembecka, Krzysztof Basiak oraz Maciej Marnicki.

W trakcie sesji Rada Powiatu powołano na stanowisko nowego skarbnika Powiatu Joannę Sady.

Gratulacje dla Radnych VII Kadencji Rady Powiatu Bolesławieckiego.
Życzymy Wam wszelkiej pomyślności oraz mądrości w podejmowaniu decyzji służących dobru mieszkańców naszego powiatu. Niech Wasza praca na rzecz społeczności będzie owocna i pełna satysfakcji.