28 maja II LO otrzymało certyfikat Szkoły Uczącej Się.

Certyfikat jest wynikiem, zrealizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu CRS -Całościowy Rozwój Szkoły – ocenianie kształtujące. Projekt składał się z dwóch części: CRS1 oraz CRS2 i trwał od 2017 do 2021 roku.

Finałem projektu była zewnętrzna Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące.

II LO jest jedną z niewielu szkół średnich w Polsce stosujących ocenianie kształtujące.

Ocenianie kształtujące składa się ze stałych elementów lekcji takich jak: cel lekcji, kryteria oceniania, zadanie edukacyjne, informacja zwrotna. Głównym założeniem oceniania kształtującego jest udzielanie uczniowi informacji zwrotnej, którą ma wykorzystać w dalszym procesie uczenia się.

Na zdjęciu powyżej: Dyrektor II LO Mirosław Sakowski i liderki programu: Anna Lisiak oraz Iwona Basta.