II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. KORCZAKA W BOLESŁAWCU

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Waszych potrzeb organizacją zajęć.

Mamy szeroką ofertę języków obcych – język angielski, niemiecki, francuski. Nauka języków obcych prowadzona jest w systemie międzyoddziałowych grup językowych. Również proponujemy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych – kółko teatralne, kółko szachowe, liczne zajęcia sportowe. Zajęcia z informatyki rozszerzonej prowadzone są przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Mamy również ciekawe przedmioty uzupełniające – edukacja wojskowa, edukacja prawna, edukacja filmowa, elementy architektury, ochrona  środowiska. Szkolne koło Caritas – największe w Diecezji Legnickiej – prowadzi szereg akcji charytatywnych na rzecz mieszkańców naszego  miasta i powiatu. Nasi uczniowie biorą udział w wymianie międzynarodowej: Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina, Czechy. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych. Organizujemy obozy naukowe i obozy szkoleniowe dla klas o profilu wojskowym. Posiadamy pierwszą w Powiecie strzelnicę pneumatyczną, która umożliwi Wam rozwijanie pasji strzeleckich. Wyróżniamy się efektywną pracą i wysoką zdawalnością matury.

Szkoła uzyskała tytuły: „Szkoły z klasą”, „Szkoły bez przemocy”, „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”, „Szkoły wspierającej uzdolnienia”, „Szkoły uczącej się”, „Certyfikat wiarygodnej szkoły”.

Wybierając nasze Liceum macie okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku. Będziecie mogli rozwijać swoje pasje: naukowe, teatralne, artystyczne i sportowe. W edukacji pomoże Wam wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli. W naszej szkole zawsze poczujecie się bezpiecznie. Szkoła posiada monitoring oraz system kontroli dostępu – imienne karty umożliwiające dostęp do szkoły. Nasza biblioteka wyposażona jest w elektroniczny system wypożyczania książek. Na terenie szkoły działają kawiarenka i stołówka. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, matematyczną, informatyczną i Cyber.mil.

Utalentowanym pozwalamy rozwijać pasje i marzenia. Własna galeria szkolna im. Michała Twerda jest stworzona dla artystów naszej szkoły. Wystawy fotografii, malarstwa i rzeźby stały się znakiem rozpoznawalnym II LO. Wspaniała atmosfera w naszej szkole zapewni Wam nawiązanie nowych przyjaźni.

Nauka to nie wszystko. Jako szkoła otwarta na różnorodne potrzeby uczniów, dajemy Wam możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w przyjaznej atmosferze pełnej współpracy z nauczycielami.

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

Klasa 1A – matematyczna – geograficzna; przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski lub niemiecki
Klasa 1B – humanistyczna; przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub niemiecki
Klasa 1C – biologiczno – chemiczna; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub niemiecki
Klasa 1D mundurowa; przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka, język angielski
Klasa 1E CYBER.MIL – cyber bezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne; przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski
Klasa utworzona w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej, jedna z 16 w Polsce i jedyna na Dolnym Śląsku.

 ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 734 53 13
sekretariat@lo2.boleslawiec.pl
www.lo2.boleslawiec.pl