grafika

POSTANOWIENIE Nr 393/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Zwołuje się sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego na dzień 6 maja 2024r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy pl. Marszałka Piłsudskiego 2, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu Bolesławieckiego wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.

Porządek obrad:

  1. Uroczyste otwarcie sesji przez radnego Seniora.
  2. Wystąpienie Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Bolesławcu.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
  4. Ślubowania radnych i stwierdzenie quorum.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego.
  7. Wybór pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady.
  8. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady.
  9. Sprawy organizacyjne i zakończenie obrad.