STAROSTA  BOLESŁAWIECKI działający w imieniu Skarbu Państwa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0388 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr  190/1, położonej w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, Gmina Bolesławiec

link: Ogłoszenie dz. nr 190.1 obr. Dąbrowa B-cka

zgłoszenie: Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym 190.1

2. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0237 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr  190/2, położonej w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, Gmina Bolesławiec

link: Ogłoszenie dz. nr 190.2 obr. Dąbrowa B-cka

zgłoszenie: Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym 190.2

3. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1742 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr  190/3, położonej w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, Gmina Bolesławiec

link: Ogłoszenie dz. nr 190.3 obr. Dąbrowa B-cka

zgłoszenie:Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym 190.3

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, Armii Krajowej 12, pod nr tel. (75) 612 17 45 lub pod adresem mailowym p.klimek@powiatboleslawiecki.pl