7 grudnia w Teatrze Starym odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenek Świątecznych w języku angielskim CHRISTMAS TIME dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu bolesławieckiego.
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

Jury oceniało: dobór repertuaru adekwatny do wieku wykonawcy i jego możliwości wokalnych. sposób wykonania, intonację, ogólne wrażenie artystyczne, dykcję i wymowę, możliwości wokalne oraz interpretację i oryginalność wykonania.

Wyróżnienia odebrały: Agata Szewczyk z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych, Vanessa Ostrowska reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące oraz Oliwia Janiec z IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów. I miejsce zajęła  Wiktoria Eliaszewicz (I LO), II miejsce – Apolonia Pohl (I LO), a III miejsce – Klaudia Pala (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych).

Serdecznie gratulujemy.