I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. W. BRONIEWSKIEGO W BOLESŁAWCU

Twoja szkoła, Twój wybór, Twoja przyszłość” – to hasło, za którym kryje się najwyższa jakość edukacji, magia miejsca dla każdego, kto chce się rozwijać, to atmosfera szacunku do przeszłości i energia nowoczesności.  Wiedza i nauka, rozwój umiejętności i kompetencji  – to jedne z najważniejszych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym.

Dzięki szerokiej i różnorodnej ofercie edukacyjnej swoje miejsce znajdzie tu każdy: humanista, matematyk, biolog, artysta, sportowiec, społecznik i lingwista. Szczególnie rozbudowana jest nauka języków obcych, gdzie obok angielskiego i niemieckiego można wybrać dodatkowo język włoski, hiszpański czy francuski.

Koła zainteresowań, realizowane projekty edukacyjne – to tu działa Bolesławiecka Szkoła Filmowa, pozwalają rozbudzać pasje i rozwijać się w wielu kierunkach.
Naukowy ruch olimpijski i wysokie wyniki matur na poziomie rozszerzonym dają szansę na dostanie się na wymarzone kierunki studiów w Polsce i za granicą.

Doskonała baza sportowa sprzyja sukcesom w wielu dyscyplinach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

I Liceum Ogólnokształcące to okazały, ponad stuletni budynek z imponującą halą sportową oraz nowo oddanym kompleksem boisk. To doskonała przestrzeń do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, inspirujący i wspierający nauczyciele, to tradycja i nowoczesność.  Szkoła po raz kolejny może pochwalić się „Srebrną Tarczą” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2023r.

Liceum to tętniące życiem miejsce. Organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, sukcesy sportowe i w naukowe, edukacyjne projekty międzynarodowe (Erasmus +) i  krajowe, wymiana rodzinna z Niemcami i Włochami – świadczą o poziomie edukacji, różnorodności i atrakcyjności szkoły.
Wiele w niej miejsca na działania artystyczne i wolontariackie.  Szkolny chór, „Koncert Walentynkowy”, „Dzień Języków Obcych”, Festiwal Języka Angielskiego – to imprezy, które przekroczyły mury szkoły i stały się wizytówką utalentowanej i pełnej pasji młodzieży i nauczycieli.  Zachęcamy i zapraszamy. I Liceum może stać się także Twoją Szkołą!

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bolesławcu
klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką oraz rozszerzonym j. obcym
klasa z rozszerzonym j. polskim, drugim przedmiotem do wyboru (historia, wos, biologia,   geografia) oraz rozszerzonym j. obcym
klasa z rozszerzoną biologią i chemią oraz rozszerzonym j. obcym
klasa z rozszerzoną matematyką, drugim przedmiotem do wyboru (biologia, geografia,    historia, wos) oraz rozszerzonym j. obcym
klasa z rozszerzoną matematyką, drugim przedmiotem do wyboru (chemia, informatyka)  oraz rozszerzonym j. obcym
klasa z rozszerzoną biologią i geografią oraz rozszerzonym j. obcym

ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec,
tel. +48 75 732 24 19
sekretariat@lo.boleslawiec.pl
www.lo.boleslawiec.pl