Srebrna tarcza i 19 miejsce na Dolnym Śląsku (270 pozycja w Polsce) w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 miesięcznika i portalu „Perspektywy” przypadły I Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. Nasze dwie szkoły techniczne również znalazły się na początku listy rankingowej wśród techników. 6 pozycja w województwie (292 w kraju) oraz srebrna tarcza przypadły Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych  im. Jana Kochanowskiego. 8 miejsce na Dolnym Śląsku (353 w Polsce) oraz brązową tarczę zdobyło Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego.

W przypadku naszego „ogólniaka” warto zaznaczyć, że to najlepszy wynik w prestiżowym rankingu od czterech lat. „Broniewski” w tym roku zdystansował tak cenione placówki na Dolnym Śląsku jak jeleniogórskie I LO im. Stefana Żeromskiego, czy II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy.
Najlepsze polskie liceum to XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Licea zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów : sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół : protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Zawodowe kształcenie w powiecie bolesławieckim również trzyma poziom. Nasze dwie najlepsze techniczne szkoły znacznie wyprzedziły dobre, dolnośląskie technika z Oławy, Środy Śląskiej, czy Technikum nr 6 z Wrocławia, które w ubiegłych latach zawsze utrzymywały dobrą pozycję na Dolnym Śląsku. Dwie kolejne bolesławieckie szkoły uczące zawodu również zaznaczyły swoje pozycje. Na 18 miejscu w województwie znalazło się Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych, a 23 przypadła Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu.
Najlepsze technikum w Polsce to Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, a szkoły techniczne zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów : sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu – podobnie jak w przypadku liceów – wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych.
Należy podkreślić fakt, że w zestawieniach rankingowych zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki.

Ten niezależny i ceniony w środowisku ranking udowadnia, że edukacja w powiecie bolesławieckim ma się dobrze. Niewątpliwie to przede wszystkim sukces zdolnych i  pracowitych  uczniów, ale również rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów. Gratulujemy !