Trwa właśnie I Forum Położnicze Mama i Niemowlę. Od godzin porannych prowadzone są warsztaty specjalistyczne dla położnych i pielęgniarek z zakresu resuscytacji noworodka oraz zapobiegania i manewrów w dysocjacji barkowej.

W południe w Sali Kina Forum dyrektor szpitala św. Łukasza Kamil Barczyk otworzył konferencję położniczą, w której oprócz znakomitych gości specjalizujących się w dziedzinach położnictwa, ginekologii oraz neonatologii, uczestniczył Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

Od godziny 12:00 trwają również targi artykułów dla dzieci i rodziców. Dzięki licznym wystawcom oferta dla kobiet, niemowląt i dzieci cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Dzięki współpracy z Collegium Witelona w Legnicy odbywają się także szkolenia z pierwszej pomocy, nauka samobadania piersi, badania przesiewowe wzroku oraz wykonywane są pomiary ciśnienia tętniczego.