Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uczestniczył w I Dolnośląskim Forum Gospodarczym, które odbywało się w Szczawnie Zdroju.

Cykl spotkań miał na celu wymianę doświadczeń ekspertów i przedsiębiorców, ale też omówienie wyzwań działalności w regionie.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszone zostały tematy z zakresu gospodarki przyszłości, nowatorskiego samorządu, społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy transgranicznej oraz rozwoju i innowacji w biznesie.

Starosta Bolesławiecki jako jeden z ekspertów uczestniczył w panelu pn. „Znaczenie branżowych centrów w rozwoju polskiej gospodarki”. Zagadnienie to było jednym z istotniejszych tematów, które mają wpływ na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, a przede wszystkim na rozwój kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych.

Branżowe centra umiejętności, w skrócie BCU, to z założenia rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki kształcenia i egzaminowania w danej branży, mające zapewnić wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym i umożliwić tworzenie nowych. Podstawowym zadaniem BCU jest rozwój szkolnictwa zawodowego.