Dnia 16 września 2021 roku podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu wręczono honorowe odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Nagrodzeni zostali: Jarosław Luboński – Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Mirosław Rozenbajgier – Z-ca Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej, Jarosław Ciaś – Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych, Halina Kurmańska – Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego, Jadwiga Muzyka – Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Lilianna Paczkowska – Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego. W imieniu Ministra Zdrowia odznaczenia medykom wręczył Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak.    Wcześniej  podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki, na uroczystej Sesji Rady Miasta odznaczenia z rąk Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego odebrało już 22 innych pracowników bolesławieckiego szpital a.