Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego postanowił zmienić formę kontaktu dyżurów Radnych Powiatu Bolesławieckiego na kontakt telefoniczny – po uprzednim umówieniu rozmowy przez Referat Organów Powiatu – tel. 75 612 17 75.  

Radni będą przyjmować interesantów w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 17.00.
Haromonogram dyżurów Radnych został opublikowany na stronie internetowej Powiatu pod adresem:

https://powiatboleslawiecki.pl/rada-powiatu-strona-pusta-niepubliczna/plan-dyzurow-radnych/

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego – radny Ryszard Kawka – będzie dostępny podczas dyżuru telefonicznego w każdy czwartek w godz. 14.00 – 15.00.

II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego – radny Władysław Bakalarz  – jest do Państwa dyspozycji pod w/w numerem telefonu w najbliższy poniedziałek  w godz. 15.00 – 16.00.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów Radnych – 9 maja 2022 r.radny Karol Stasik pełni dyżur telefoniczny w godz. 16.00 – 17.00.