Ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Województwo dolnośląskie

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Ostrzeżenie obowiązuje od 19 maja 2021 r. godz. 14:00 do 20 maja 2021 r., godz. 08:00

Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, odcinkami powyżej stanów umownych, oraz lokalne podtopienia.