Ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Województwo dolnośląskie

zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

stopień zagrożenia: 2

prawdopodobieństwo: 90%

Ostrzeżenie obowiązuje od 13 maja 2021 r. godz. 01:56 do 14 maja 2021 r., godz. 09:00.

W obszarach występowania opadów burzowych wstępują gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Lokalnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Bystrzycy i Kaczawy występują przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Miejscami możliwe są dalsze wzrosty stanów wody.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Zmiana dotyczy stopnia ostrzeżenia.