na scenie Jolanta Kus

W uroczystej atmosferze auli budynku Politechniki Wrocławskiej odbyła się Gala Wręczenia Nagród Dolnośląskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Wydarzenie to stanowiło nie tylko okazję do uhonorowania najlepszych placówek edukacyjnych w regionie, ale również do podkreślenia roli, jaką odgrywają w kształtowaniu przyszłości młodych ludzi.

Fantastyczne wyniki osiągnięte przez bolesławieckie szkoły nie mogły pozostać bez uwagi. Udział w uroczystości wziął Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, który honorowo towarzyszył dyrektorom nagrodzonych powiatowych szkół.

Jednym z najważniejszych punktów gali było wręczenie dyplomów i wyróżnień. Dyrektor Zespołu  Szkół Elektronicznych Andrzej Leśniewski odebrał zaszczytny dyplom za zajęcie 4. miejsca w rankingu i zdobycie srebrnej tarczy. To dowód na wysoką jakość kształcenia w tej placówce oraz zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów.

Podobnie gratulacje zebrała Jolanta Kus – dyrektor Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych, która również odebrała dyplom za zdobycie srebrnej tarczy. To potwierdzenie, że szkoła ta utrzymuje wysoki poziom edukacji, przygotowując uczniów do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Bolesławieckie powiatowe placówki edukacyjne prezentują się jako mocny filar dolnośląskiego systemu edukacyjnego, zasługując na pełne uznanie.