Konkurs „Wolontariusz Roku 2022 Powiatu Bolesławieckiego” rozstrzygnięty. Po dwuletniej przerwie w Teatrze Starym odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nominacje, wyróżnienia i nagrody osobom indywidualnym, organizacjom i instytucjom, które bezinteresownie niosą pomoc innym, a tym samym promują postawy prospołeczne i samą chęć niesienia pomocy.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z ponad trzydziestu zgłoszeń wybrano sześć najlepszych w kategoriach: wolontariusz  młodzieżowy, wolontariusz dorosły, darczyńca, wolontariat okolicznościowy, organizacja pozarządowa, wolontariusz z wielkim sercem, przyznano również 5 wyróżnień.

Wolontariuszem młodzieżowym została II Grupa wychowawcza Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach, wychowawcą której jest Tomasz Arendarczyk. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Bartoszowi Przybylskiemu oraz Szymonowi Żakowi.

Laureatem w kategorii wolontariusz dorosły został Łukasz Łucki, a wyróżnienia przyznano Małgorzacie Kapuścińskiej oraz Jakubowi Zawadzie.

Zwycięzcą w kategorii darczyńca został Wojciech Gąsieniec.

Statuetka w kategorii wolontariat okolicznościowy znalazła się w rękach strażaków z  Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Bolesławcu natomiast wyróżnienie w tej kategorii wręczono Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół w Bolesławcu.

Zwycięzcą w kategorii organizacja pozarządowa została Fundacja „Wspierajmy zdrowie”.

Wolontariuszem z wielkim sercem tegorocznej edycji konkursu został ksiądz Andrzej Gidziński.

Serdecznie gratulujemy.

Poniżej przedstawiamy sylwetki wszystkich nagrodzonych i nominowanych w konkursie Wolontariusz Roku 2022 Powiatu Bolesławieckiego:

Bartosz Przybylski jest zawodnikiem drużyny seniorów LKS Sparta Zebrzydowa i jednocześnie aktywnie działa na rzecz klubu. Bezinteresownie pomaga w organizowaniu treningów dla dzieci, dba o mienie i wizerunek Klubu. Przygotowuje wyjazdy drużyn Orlików i Żaków biorących udział w turniejach organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Poświęca swój wolny czas na rozwijanie pasji u dzieci.

Szymon Żak od 9 lat jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Organizuje zajęcia i wyjazdy dla harcerzy. Organizował akcje sprzątania okolic miejsca zamieszkania. Pomagał
w przygotowaniu miejsc noclegowych dla dotkniętych wojną obywateli Ukrainy.

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu to grupa ponad 60 młodych ludzi, których połączyła pasja pomagania. Ważnym elementem pracy młodzieży jest działalność ekologiczna, zbiórka darów dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Klekusiowo” oraz dla Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej. Koło podjęło się wielu działań pomocowych dla obywateli Ukrainy.  Młodzież samodzielnie organizowała również kiermasze ciast, z czego pozyskane środki przeznaczyła na leczenie chorych dzieci oraz na pomoc rodzinie, która ucierpiała w wyniku pożaru.

Oliwia Dul jest osobą niezwykle zaangażowaną w życie szkoły i społeczności lokalnej. Ma zdolności organizacyjne, jest animatorką i inicjatorką wielu wydarzeń dotyczących m.in. pomocy uchodźcom z Ukrainy, obchodom Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom.

Barbara Fecyk od kilku lat związana jest z ZHP. Wśród członków Szczepu, którego jest komendantką są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, także z niepełnosprawnościami. Pani Basia działała  aktywnie pomagając uchodźcom z Ukrainy. Włączyła się w akcje „Paczka dla bohatera” i zbiórkę „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Na jej pomoc mogą liczyć także zwierzęta – organizowała zbiórkę karmy dla schroniska w Dłużynie.

Tomasz Arendarczyk wraz z wychowankami II grupy wychowawczej Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach od kilku lat systematycznie i bezinteresownie pomagają w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Klekusiowo”. Chłopcy pod kierownictwem wychowawcy każde powierzone zadanie wykonują z zapałem i ogromnym zaangażowaniem zachęcając jednocześnie inne osoby do pomagania.

Kazimierz Chudyga jest osobą stale przebywającą w pobliżu Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Jako mąż jednej z Amazonek poznał bolączki tego środowiska skupiającego głównie kobiety. Jest bardzo pomocny przy pracach w Klubie, tzw. „złota rączka”.

Łukasz Łucki od kilkunastu lat związany z ZHP. Organizuje wolny czas dla dzieci i młodzieży – rajdy, zimowiska. Angażuje się w organizację okolicznościowych imprez, takich jak Bieg Niepodległości czy Bieg św. Maksymiliana. Pomagał także uchodźcom z Ukrainy. Jest odpowiedzialny i cieszy się zaufaniem podopiecznych, rodziców oraz kadry instruktorskiej.

Ewa Gajewska od listopada 2021 roku pomaga czterem braciom z niepełnosprawnością intelektualną, którzy po śmierci ojca mieszkają sami. Pomaga im w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki pomocy Pani Ewy bracia nie czują się samotni i wykluczeni społecznie. A jej działania sprawiają, że inne osoby angażują się w pomoc braciom.

Siostra Anna Mikołajewicz jest opiekunką Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Od ponad 20 lat jest aktywnym honorowym dawcą krwi a dodatkowo promuje wśród młodzieży ideę honorowego krwiodawstwa. Organizuje warsztaty z edukacji ekologicznej i klimatycznej. Uczestniczyła w wielu działaniach pomocowych na rzecz Ukrainy. Siostra Anna wspiera młodzież w rozwijaniu pasji i talentów. Wśród jej podopiecznych są laureaci i finaliści wielu konkursów.

Barbara Smoleńska Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Prowadzi w bibliotece miejskiej zajęcia z cyklu „Poszukiwania genealogiczne”. Inicjuje i podtrzymuje dobre relacje polsko – ukraińskie. Angażuje się w akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Organizowała wystawy i prezentacje, np. z okazji Dnia Osadnika. Aktywizowała seniorów w ramach programu „Aktywny Senior”.

Stanisława Śmigiel od 2013 roku pracuje jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu. Organizuje turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki krajoznawcze, imprezy integracyjne i okolicznościowe. Zabiega o dofinansowanie powyższych działań, by umożliwić skorzystanie z nich osobom o niskich dochodach.

Małgorzata Kapuścińska związana jest z Centrum Wolontariatu działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2016 roku. Jako Wolontariuszka zajmuje się osobami starszymi i samotnymi. Czas, który z nimi spędza na spotkaniach, wspólnych spacerach, zakupach powoduje, że nie czują się samotni. Efekty jej działań widoczne są w zmianie sposobu życia  podopiecznych.

Jakub Zawada od kilku lat bezinteresownie pomaga osobom potrzebującym, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Opiekował się osobą, która doznała udaru mózgu oraz osobą, która doznała urazu rdzenia kręgowego. Wielokrotnie wspierał Fundację Aktywnej Rehabilitacji swoją pomocą podczas organizowania warsztatów, zajęć i imprez okolicznościowych.

Dariusz Kunaszko posiadacz odznaki „Przyjaciel Dziecka” oraz „Medalu wdzięczności”, od 25 lat związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, współpracuje z PCK w Bolesławcu. Z jego inicjatywy zorganizowano zbiórkę „Solidarni z Ukrainą”. Organizował również zbiórki artykułów dla potrzebujących dzieci, z których przygotowane były paczki. Pomaga również zwierzętom, niosąc pomoc na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Klekusiowo”.

Kinga Gęsicka Biały od kilku lat jest zaangażowana w promowanie wolontariatu w powiecie bolesławieckim. Wolontariuszka WOŚP. Organizowała ekospacery, akcje zbiórkowe – dla Klekusiowa, na rzecz psychiatrii dziecięcej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu a także podopiecznych Domu Dziecka w Bolesławcu. Z dużym zaangażowaniem organizowała pomoc dla obywateli z Ukrainy.

Michał Mucha od 2017 roku prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, jako społeczny trener koszykówki w ramach Klubu „Olimpijczyk” Bolesławiec. Praca Pana Michała na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami nie ogranicza się tylko do prowadzenia z nimi zajęć sportowych. Towarzyszy im również w trakcie wyjazdów i zawodów, podczas których pełni funkcję trenera i opiekuna pracując z nimi nad rozwojem społecznym i samodzielnością.

Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu regularnie wspiera Bolesławiecki Klub Amazonek. Zarówno podczas 20-lecia, jak i 25-lecia Stowarzyszenia Ceramika Artystyczna nie odmówiła wsparcia finansowego i rzeczowego.

Ceramika Bolesławiecka KALICH Spółka Komandytowa podczas Jubileuszu 25-lecia Bolesławieckich Amazonek umożliwiła obdarowanie zaproszonym z całego kraju Amazonkom najbardziej charakterystycznym podarunkiem z Bolesławca, czyli ceramiką.

Carrefour Bolesławiec od wielu lat pomaga placówkom oświatowym, instytucjom, organizacjom społecznym, parafiom z terenu powiatu bolesławieckiego przekazując darowizny rzeczowe. Firma jest zaangażowana społecznie, chętna do współpracy i pomocy na rzecz innych.

Wojciech Gąsieniec od 2014 roku wspiera dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz pomaga finansowo Klubowi Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w Bolesławcu. Zawozi zawodników na treningi narciarstwa biegowego, organizuje transport dla uczestników obozów sportowych czy też na cykliczne zawody biegowe, pozyskuje środki na zakup strojów sportowych i sprzętu treningowego dla zawodników. Jeden z przygotowywanych przez niego podopiecznych zakwalifikował się do Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół w Bolesławcu działa od 2010 roku, jego członkowie często wychodzą z inicjatywą różnego rodzaju działań charytatywnych zarówno w Polsce, jak i w Bośni. Oni również włączyli się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu bolesławieckiego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ocicach działa od 65 lat. Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Ocice chętnie angażują się w prace wolontariackie nie tylko na rzecz mieszkańców Ocic, ale całego powiatu bolesławieckiego. Systematycznie włączają się w organizację spotkań wigilijnych, zabaw i festynów. Dodatkowo w bieżącym roku angażowali się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w 2022 roku bardzo aktywnie włączył się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Począwszy od transportu obywateli Ukrainy do Bolesławca,  przygotowanie miejsc noclegowych wraz z całym zapleczem, dokładanie starań do tworzenia atmosfery życzliwości, radości i solidarności.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu to grupa osób, na którą zawsze można liczyć. Nie tylko gaszą pożary. Do ich zajęć należy także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń oraz ewakuacja ludności z zagrożonego terenu. Pomagają niejednokrotnie w czasie prywatnym w rozmaitych akcjach prowadzonych nie tylko przez Powiat. W tym roku szczególną uwagę należy zwrócić na pomoc uchodźcom z Ukrainy. To były niezliczone godziny pomocy w punkcie magazynowym, gdzie prace wymagały dużego zaangażowania i wysiłku fizycznego. Swą pomoc świadczyli także podczas kompletowania dodatkowych przysposobionych miejsc pobytowych dla obywateli Ukrainy.

Klub Sportowy „Kolonia” Bolesławiec podejmuje działania o charakterze wolontariackim, w którym łączy propagowanie sportu i promocję zdrowia z pomocą społeczną, głównie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z niepełnosprawnościami. W ramach programu „GraMy i włączaMy” umożliwia wychowankom Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach  udział w regularnych treningach piłkarskich oraz innych zajęciach o charakterze wychowawczym.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich o/Bolesławiec działa od 1989 roku. Towarzystwo aktywnie uczestniczy w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, organizuje spotkania promujące pamięć i kulturę kresową, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną organizuje dla obywateli z Ukrainy spotkania z językiem polskim. Towarzystwo organizuje również różne zbiórki finansowe i rzeczowe dla mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali na terenie swojego kraju.

Fundacja CzaSami powstała z inicjatywy terapeutów jako odpowiedź na potrzeby rodzin osób z niepełnosprawnościami. Jej celem jest realizowanie rehabilitacji społecznej, działanie przeciw wykluczeniu społecznemu a także czasowe odciążenie rodzin od codziennych obowiązków związanych z zapewnieniem opieki dziecku z niepełnosprawnością.

Fundacja „Wspierajmy Zdrowie” prowadzi i angażuje się w szereg działań promujących profilaktykę i zdrowy tryb życia. Jest organizacją skupiającą osoby pełne zaangażowania, które będąc pracownikami szpitala najlepiej znają potrzeby i problemy zdrowotne lokalnej społeczności. Głównym celem Fundacji jest poprawa i podnoszenie jakości zdrowia, jako największego dobra człowieka.

Ksiądz Andrzej Gidziński od ponad dwóch dekad zaangażowany jest w pomoc osobom najuboższym oraz potrzebującym ze względu na sytuację życiową, w której się znalazły. Organizuje zbiórki na rzecz osób potrzebujących, paczki żywnościowe. Osoby bezdomne, niejednokrotnie dotknięte chorobą znajdą u księdza schronienie i posiłek. Kupuje chorym leki, realizuje recepty, aktywizuje osoby trwale bezrobotne organizując im pracę, czy to na terenie parafii, czy też u innych osób i podmiotów. W sposób szczególny dba o osoby starsze świadcząc im pomoc osobiście, jak również angażując w tę pomoc młodzież, uwrażliwiając ich na potrzeby seniorów.  Ksiądz Andrzej udostępnia nieodpłatnie parafialną świetlicę na organizację akcji pomocowych. Stworzył w niej miejsce, w którym każdy może przekazać pomoc dla potrzebujących, a każdy potrzebujący może z niej taką pomoc otrzymać.

Aleksandra Małecka współpracuje z Domem Dziecka w Bolesławcu. Jak twierdzi „bardzo chciała pomagać, bo ją rozpiera energia”. Pomoc Pani Oli jest regularna, nastawiona na sprawianie radości i przyjemności wychowankom, często odwiedza dzieci, spędza z nimi czas, bawi się z nimi. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Agata Nikodem z Centrum Animacji dla Dzieci Foremka przeprowadziła szereg działań na rzecz zbiórki środków pieniężnych dla chorych dzieci z powiatu bolesławieckiego, m.in. poprowadziła Charytatywny Bal Karnawałowy, animacje na urodzinach i festynach. Nie da się opisać działań podjętych spontanicznie na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wspiera także zwierzęta, jak choćby Bolesławieckie Koty.

Aleksandra Faltyn jest uczennicą w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Od lat jest wolontariuszką w wielu fundacjach na rzecz chorych dzieci i zwierząt. Ola jest osobą godną zaufania, pomocną, na którą zawsze można liczyć.