W minioną sobotę, w Teatrze Starym odbyła się finałowa gala plebiscytu Niestrudzeni 2022, podczas której poznaliśmy najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Plebiscyt ma na celu wybrać Niestrudzonych w 10 kategoriach, którzy w codziennej służbie wykazują się oddaniem, profesjonalizmem i wysoką jakością swojej pracy służącej realizacji Misji ZHP.
W tym roku gala odbyła się pod patronatem Starosty Bolesławieckiego. Powiat Bolesławiecki dołączył również do głównych fundatorów nagród dla laureatów plebiscytu.
Wśród zaproszonych gości byli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz Prezydent Miasta Piotr Roman.
A oto oni, Niestrudzeni 2022 w swoich kategoriach:
Drużynowa Gromady Zuchowej: phm. Małgorzata Kolasa
Drużynowa Drużyny Harcerskiej: pwd. Małgorzata Guź
Drużynowy Drużyny Starszoharcerskiej: pwd. Jan Rataj
Drużynowa Drużyny Wędrowniczej: pwd. Joanna Krawiec
Drużynowa Drużyny Nieprzetartego Szlaku: hm. Zuzanna Nawrot
Drużynowa Drużyny Wielopoziomowej: pwd. Zuzanna Gęsikowska
Wsparcie Metodyczne: pwd. Dorian Szlachcic
Komendantka Szczepu: phm. Barbara Fecyk
Praca z kadrą i kształcenie: phm. Przemysław Kucharek
Harcerski Specjalista: hm. Leszek Paluch
Ponadto wręczone zostało również miano Superniestrudzonego 2022, które otrzymują co roku druhny, bądź druhowie, którzy swoją działalnością wykraczają poza wyżej wymienione kategorie, lecz oddają całe serce i zaangażowanie swojej pracy. W tym roku został nim hm. Marek Stochmiałek.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Niestrudzonym, życzymy, aby tak jak hm. Stefan Mirowski niestrudzenie podążali swoim szlakiem, w swoją pracę wkładali całe serce oraz cieszyli się otrzymaniem miana Niestrudzonych.